Mapa dojazdu Napisz email Zadzwoń

O NAS

Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 stycznia 2002 roku, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Miasto Bełchatów posiadające 100% jej udziałów.

Misja firmy:

„Pragniemy dostarczać klientom usługi o najwyższej jakości, przy zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego ich oddziaływania na środowisko.”

Przede wszystkim świadczymy usługi na rzecz samorządów lokalnych, a swoją uwagę skupiamy głównie na:

  • letnim i zimowym utrzymaniu dróg,
  • pionowym i poziomym oznakowaniu drogowym, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz drogowej sygnalizacji świetlnej,
  • bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Bełchatowa w tym również: parków, placów i parkingów.
  • prowadzeniu spraw z zakresu gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi.
  • prowadzeniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

 

WŁADZE SPÓŁKI

 

Zarząd Spółki

Miłosz Rudnicki - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

 

Rada Nadzorcza 

Henryk Makowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maria Bogacka - Członek Rady Nadzorczej

Cezary Wachecki - Członek Rady Nadzorczej

 

Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Bełchatowa

 

STRUKTURA UDZIAŁÓW

Miasto Bełchatów - 100%